นมัสการ

ภาษาอังกฤษ


v worship
คำอธิบาย: การแสดงความอ่อนน้อมด้วยการกราบไหว้
คำที่เกี่ยวข้อง: pay respect to , pay homage
ตัวอย่างประโยค: ชมรมของเราตั้งใจจะไปนมัสการพระพุทธรูปที่วัดหยวนทง