นมัสการ

ภาษาอังกฤษ


v worship
คำอธิบาย: การแสดงความอ่อนน้อมด้วยการกราบไหว้
คำที่เกี่ยวข้อง: pay respect to , pay homage
ตัวอย่างประโยค: ชมรมของเราตั้งใจจะไปนมัสการพระพุทธรูปที่วัดหยวนทง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top