นมหนู

ภาษาอังกฤษ


n jet nipple
คำอธิบาย: ส่วนของเครื่องใช้เป็นปุ่มมีรูเพื่อให้ฉีดน้ำมันออกมา
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: nozzle , jet