นมสด

ภาษาอังกฤษ


n fresh milk
คำอธิบาย: น้ำนมที่รีดจากเต้านมสัตว์มาใหม่ๆ
หน่วยนับ: กล่อง, ขวด
ตัวอย่างประโยค: นมสดมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะมีสารอาหารและวิตามินต่างๆ มากมาย