นมยูเอชที

ภาษาอังกฤษ


n UHT-treated milk
คำอธิบาย: นมที่ผ่านการกระบวนการฆ่าเชื้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: ultra-high temperature-treated milk