นมพวง

ภาษาอังกฤษ


n big uncaged breasts
คำอธิบาย: ชื่อนมที่มีฐานใหญ่ตั้งชิดกันทั้งคู่ไม่ยานไม่งอน
หน่วยนับ: คู่, ข้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: firm breasts , firm-breasted