นมนาน

ภาษาอังกฤษ


adv long ago
คำอธิบาย: นานมากๆ
ความหมายเหมือนกับ: นานนม , นาน , นมนานกาเล
คำที่เกี่ยวข้อง: long time ago , old ancient
ตัวอย่างประโยค: เรื่องอาฆาตของสองตระกูลนี้เกิดขึ้นมานมนานมากแล้ว