นมตาสะแก

ภาษาอังกฤษ


n kind of breast with protruded nipples
คำอธิบาย: นมที่หัวยื่นออกมาเหมือนตาไม้สะแก