นมตาบอด

ภาษาอังกฤษ


n breasts with hollow nipples
คำอธิบาย: นมที่หัวบุ๋มเข้าไป
ความหมายเหมือนกับ: นมบอด