นมข้นหวาน

ภาษาอังกฤษ


n sweetened condensed milk
คำอธิบาย: นมข้นและหวานจัด ทำจากการทำให้น้ำบางส่วนในน้ำนมวัวระเหยไป แล้วใส่น้ำตาล
ความหมายเหมือนกับ: นมข้น