นภาลัย

ภาษาอังกฤษ


n sky
คำอธิบาย: ส่วนเบื้องบนที่เห็นครอบแผ่นดินอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ฟากฟ้า , กลางหาว , กลางเวหา , ฟ้า , ท้องฟ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: firmament , atmosphere