นภากาศ

ภาษาอังกฤษ


n sky
ความหมายเหมือนกับ: นภา , เวหา , อัมพร , ฟ้า
คำตรงข้าม: ใต้ดิน
n sky
ความหมายเหมือนกับ: ท้องฟ้า , เวหาส , นภา , นภาลัย , อัมพร , เวหา , โพยม