นภา

ภาษาอังกฤษ


n sky
ความหมายเหมือนกับ: ฟ้า , ท้องฟ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: firmament , atmosphere