นภสินธุ์

ภาษาอังกฤษ


n milky way
คำอธิบาย: ทางช้างเผือกในตำราดาว
หน่วยนับ: ทาง
ความหมายเหมือนกับ: ทางช้างเผือก
คำที่เกี่ยวข้อง: sky-river , galaxy , universe
n Ganges
คำอธิบาย: แม่น้ำในฟ้าคือทางช้างเผือกในตำราดาว
หน่วยนับ: สาย
ความหมายเหมือนกับ: แม่น้ำคงคา