นภศูล

ภาษาอังกฤษ


n hollow spear of the sky
คำอธิบาย: เครื่องประดับยอดปราสาทที่แหลมตรงขึ้นไปในอากาศ
หน่วยนับ: ยอด, เล่ม
ความหมายเหมือนกับ: หลาวในฟ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: pagoda top , top-peak of a stupa