นภมณฑล

ภาษาอังกฤษ


n sky
คำอธิบาย: ส่วนเบื้องบนที่เห็นครอบแผ่นดินอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ท้องฟ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: firmament , atmosphere