นภดล

ภาษาอังกฤษ


n sky
ความหมายเหมือนกับ: พื้นฟ้า , ท้องฟ้า , นภา
คำที่เกี่ยวข้อง: firmament , atmosphere