นภจร

ภาษาอังกฤษ


n sky-goer
คำอธิบาย: ผู้เดินทางบนท้องฟ้า เช่น นก เมฆ ดวงดาว