นพรัตน์

ภาษาอังกฤษ


n nine gems
คำอธิบาย: แก้ว 9 อย่าง คือ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย ไพฑูรย์
ความหมายเหมือนกับ: นวรัตน์ , เนาวรัตน์