นพนิต

ภาษาอังกฤษ


n condensed cheese
คำอธิบาย: เนยข้นชนิดหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: เนยข้น
คำที่เกี่ยวข้อง: clarified butter