นพคุณ

ภาษาอังกฤษ


n gold
คำอธิบาย: ทองคำเนื้อเก้า เป็นทองบริสุทธิ์ โบราณกำหนดราคาตามคุณภาพของเนื้อ หนัก 1 บาท เป็นราคาเงิน 9 บาท
ความหมายเหมือนกับ: ทองเนื้อเก้า , ทองนพคุณเก้าน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: pure gold , aurum