นปพ.

ภาษาอังกฤษ


n special detachment
คำที่เกี่ยวข้อง: armed spies , special operating agency , commando