นบนอบ

ภาษาอังกฤษ


v respect
คำอธิบาย: น้อมกายลงไหว้อย่างเคารพ
ความหมายเหมือนกับ: นอบน้อม , นอบนบ
คำที่เกี่ยวข้อง: revere , venerate , curtsy , regard , honor , worship
ตัวอย่างประโยค: เป็นเด็กดีต้องนบนอบผู้ใหญ่