นนทบุรี

ภาษาอังกฤษ


n Nonthaburi
คำอธิบาย: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประทศไทยอยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร
หน่วยนับ: จังหวัด
ความหมายเหมือนกับ: จังหวัดนนทบุรี