นนตรา

ภาษาอังกฤษ


n Carn
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกระถิน
คำที่เกี่ยวข้อง: horse tamarind