นงเยาว์

ภาษาอังกฤษ


n beautiful woman
คำอธิบาย: หญิงงามวัยน้อย
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: โฉมเฉลา , วนิดา , นงคราญ , นงพะงา , อนงค์
คำที่เกี่ยวข้อง: young girl


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top