นงลักษณ์

ภาษาอังกฤษ


n charming woman
คำอธิบาย: นางผู้มีลักษณะดี, นางผู้มีขวัญดี
คำที่เกี่ยวข้อง: woman or girl of charm , blissful woman , girl of good character