นงราม

ภาษาอังกฤษ


n beauty
ความหมายเหมือนกับ: นางงาม , นงคราญ
คำที่เกี่ยวข้อง: girl , goddess , belle , queen , pretty maid , fair maiden , beautiful girl