นครินทร์

ภาษาอังกฤษ


n governor
คำอธิบาย: ผู้ครองเมืองนั้น
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าเมือง
คำที่เกี่ยวข้อง: the lord of a town , director , ruler , administrator