นครราชสีมา

ภาษาอังกฤษ


n Nakhon Ratchasima
คำอธิบาย: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยนับ: จังหวัด
ความหมายเหมือนกับ: จังหวัดนครราชสีมา