นครรัฐ

ภาษาอังกฤษ


n city-state
คำอธิบาย: เมืองที่ปกครองตนเองเป็นอิสระ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top