นครพนม

ภาษาอังกฤษ


n Nakhon Phanom
คำอธิบาย: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยนับ: จังหวัด
ความหมายเหมือนกับ: จังหวัดนครพนม