นครนายก

ภาษาอังกฤษ


n Nakhon Nayok
คำอธิบาย: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคกลาง
หน่วยนับ: จังหวัด
ความหมายเหมือนกับ: จังหวัดนครนายก