นขทารณ์

ภาษาอังกฤษ


n hawk
ความหมายเหมือนกับ: เหยี่ยว
คำที่เกี่ยวข้อง: falcon