นกไต่ไม้

ภาษาอังกฤษ


n name of a species of little bird