นกแร้ง

ภาษาอังกฤษ


n vulture
ความหมายเหมือนกับ: อีแร้ง