นกแก้ว

ภาษาอังกฤษ


n parrot
คำอธิบาย: นกปากงุ้มเป็นขอในวงศ์ Psittacidae ตัวสีเขียว ปากแดง อยู่รวมกันเป็นฝูง กินเมล็ดพืชและผลไม้ ในประเทศไทยมีหลายชนิด
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: นกแก้วของสมคิดพูดได้หลายคำแล้ว