นกเปล้า

ภาษาอังกฤษ


n Treron curviro-stra
ความหมายเหมือนกับ: เปล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: Treron phoenicoptera