นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

ภาษาอังกฤษ


n Pseudochelidon sirintarae
ความหมายเหมือนกับ: นกนางแอ่นตาพอง
คำที่เกี่ยวข้อง: house martin , Pseudochelidon sirintarae