นกเค้าแมว

ภาษาอังกฤษ


n owl
ความหมายเหมือนกับ: ฮูก , เค้าแมว