นกเขา

ภาษาอังกฤษ


n dove
n dove (a kind of bird)
คำที่เกี่ยวข้อง: the turtledove of the family Columbidae