นกอีร้า

ภาษาอังกฤษ


n a species of bird of the heron family