นกยางขาว

ภาษาอังกฤษ


n name of bird
ความหมายเหมือนกับ: ยางควาย