นกปูด

ภาษาอังกฤษ


n crow pheasant
ความหมายเหมือนกับ: กะปูด , นกกะปูด , กดปูด
คำที่เกี่ยวข้อง: Centropus sinensis