นกนางแอ่นตาพอง

ภาษาอังกฤษ


n Pseudochelidon sirintarae
ความหมายเหมือนกับ: นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร
คำที่เกี่ยวข้อง: house martin , Pseudochelidon sirintarae