นกนางนวล

ภาษาอังกฤษ


n sea gull
คำที่เกี่ยวข้อง: gull