นกต่อ

ภาษาอังกฤษ


n decoy
คำอธิบาย: คนที่ทำหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี)
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นางนกต่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: imitation , bait , lure , fake