นกตะขาบ

ภาษาอังกฤษ


n Coracius affinis (Coraciidae)
คำที่เกี่ยวข้อง: Burmese roller