นกตะกรุม

ภาษาอังกฤษ


n Leptoptilos javanicus
คำที่เกี่ยวข้อง: adjutant stork , bird of the stork family , adjutant bird , Leptoptilos argula , Leptoptilos javanicus , a large and bald bird of the stork family