นกคุ่ม

ภาษาอังกฤษ


n moorhen
ความหมายเหมือนกับ: กวัก , อีล้ำ , อีโก้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: rail