นกขี้ไถ

ภาษาอังกฤษ


n forest wagtail
คำที่เกี่ยวข้อง: pipit , name of bird